Spreekuur

MVVN heeft al meer dan 35 jaar een algemeen spreekuur voor vrouwen. U kunt zich aanmelden via het formulier op deze pagina, emailen naar spreekuur@mvvn.nl of maandagmiddag en vrijdagmiddag (tussen 13:00 en 18:00) bellen met 06-81429392. Na een korte telefonische screening wordt er een een afspraak gemaakt voor het bezoeken van het spreekuur. Indien nodig verwijst MVVN in overleg met professionals naar reguliere instellingen.

MVVN biedt ondersteuning en begeleiding voor haar leden op onderstaande gebieden.

Echtscheidingen (ook volgens Mudawanna)

Huiselijk geweld

Vrouwenopvang

Gedwongen achterlating

Marokkaans Erfrecht

Vreemdelingenwet (verblijfsvergunningen en MVV-aanvragen)

Inburgeringsplicht

Sociale Zekerheid (AOW, WAO en sociale uitkeringen)

Heeft u een andere hulpvraag die niet gerelateerd is aan de bovengenoemde onderwerpen, neem dan ook contact met ons op. Wellicht kunnen wij met u meedenken.

Aanmelden spreekuur