Aanmelden spreekuur

MVVN heeft al meer dan 35 jaar een algemeen spreekuur voor vrouwen. U kunt op maandagmiddag en vrijdagmiddag (tussen 13:00 en 18:00) bellen met 06-81429392 of mailen naar spreekuur@mvvn.nl. Na een korte, telefonische screening kan indien nodig een afspraak worden gemaakt voor het bezoeken van het spreekuur. Indien nodig verwijst MVVN in overleg met professionals naar reguliere instellingen.

MVVN biedt ondersteuning en begeleiding voor haar leden op onderstaande gebieden.

Echtscheidingen (ook volgens Mudawanna)

Huiselijk geweld

Vrouwenopvang

Gedwongen achterlating

Marokkaans Erfrecht

Vreemdelingenwet (verblijfsvergunningen en MVV-aanvragen)

Inburgeringsplicht

Sociale Zekerheid (AOW, WAO en sociale uitkeringen)

Heeft u een andere hulpvraag die niet gerelateerd is aan de bovengenoemde onderwerpen, neem dan ook contact met ons op. Wellicht kunnen wij met u meedenken.

Aanmelden


    Aanvinken bij spoed