Potluck diner met hoogleraar Islamstudies Amina Wadud
11 mei 2017 Amsterdam

MVVN

De Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland is een landelijke, onafhankelijke zelforganisatie van migrantenvrouwen. MVVN is in 1982 te Amsterdam opgericht na zich afgesplitst te hebben van het Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland (KMAN). De MVVN is één van de eerste zelforganisaties van Marokkaanse vrouwen in Nederland en daarmee onderdeel van de feministische zwarte, migranten, vluchtelingen vrouwenbeweging, ook wel bekend als ZMV.

Het doel van MVVN is het versterken van de maatschappelijke positie van vrouwen.

MVVN vind het belangrijk steeds te werken vanuit de concrete levenservaring van vrouwen. Vanuit die ervaringen ontstaat een analyse en kunnen wij de knelpunten signaleren die (rechts)ongelijkheid veroorzaken. Met deze kennis en informatie probeert MVVN invloed uit te oefenen op beter beleid om de emancipatie van vrouwen te bevorderen. De sturende waarden zijn het recht op zelfbeschikking en solidariteit.